НИЕ НУДИМЕ СМЕТКОВОДСТВО КОНСАЛТИНГ РЕВИЗИЈА ДАНОЦИ

НЕЗАВИЗЕН ЧЛЕН НА GENEVA GROUP INTERNATIONAL И ЧЛЕН НА ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА Р. МАКЕДОНИЈА СО ГОРДА ИСТОРИЈА КОЈА ДАТИРА ОД ДАЛЕЧНАТА 1995

Сметководство

Сметководствениот оддел на Aудит Mакедонија ви нуди сметководствени услуги прилагодени на вашите потреби. Оваа суштинска задача, се врши точно и навремено, од страна на искусниот тим на Aудит Mакедонија.

Консалтинг

Аудит македонија обезбедува единствен корпоративен финансиски консалтинг. Наша цел е да понудиме независен совет преку примена на глобално искуство, прилагоден на специфичностите  на македонскиот пазар.

Даноци

Тимот на Аудит Македонија ДОО нуди даночни услуги за физички и правни лица за развој на даночна стратегија која ќе ги максимизира вашите даночни бенифиции, осигурувајќи се дека сте ги исполниле сите ваши даночни обврски.

Ревизија

Контактирајте не за да дознаете кој има обврска за ревизија на своите финансиски извештаи и како тимот на Аудит Македонија ги прилагодува своите ревизорски услуги во ваша корист.

НАШАТА ВИЗИЈА

МОЖЕМЕ СО ГОРДОСТ ДА ПРИЗНАЕМЕ ДЕКА НАШАТА ВИЗИЈА ВО ИЗМИНАТИТЕ 21 ГОДИНА ДЕНЕС Е РЕАЛНОСТ.

Ова беше постигнато преку нашата посветеност на основните вредности, нашиот интегритет, квалитетот на нашите услуги кои ги нудиме на нашите клиенти и инвестирањето во нашиот кадар.

Како што растеме и се развиваме, нашата визија е да продолжиме да бидеме најдоверливиот и префериран провајдер на услуги во полето на ревизијата, сметководството, финансиските и бизнис консалтинг услуги, како на локално така и на меѓународно ниво.

Ние се стремиме да бидеме Вашиот прв избор!

Ве молиме контактирајте не за лично да разговараме за тоа како можеме да Ви помогнеме да се проценат можностите и да ја трансформираме вашата визија во реалност.

Аудит Македонија

компанија која е способна од човечки, технички и организационен аспект да ги извршува навремено сите договорени работи со висок квалитет и професионалност

За консултации во врска со нашите услуги слободно можете да го исконтактирате нашиот персонал и тие со задоволство ќе ви помогнат во вашите потреби.

Зачленете се

Бидете во тек со сите новости