СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ ПРИЛАГОДЕНИ НА ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

Секојдневното сметководство може да ви одземе многу време надвор од основната цел на вашиот бизнис. Со оваа потреба, сметководствениот оддел на аудит македонија доо ви нуди сметководствени услуги прилагодени на вашите потреби. Оваа суштинска задача, се врши точно и навремено, од страна на искусниот тим на аудит македонија доо.

Нашите услуги вклучуваат:

  • Водење на главна книга;
  • Навремено сметководство;
  • Подготовка и калкулација на плати;
  • Подготовка на менаџмент извештаи;
  • Конверзија на извештаи во согласност со МСФ;
  • Подготовка на годишни финансиски извештаи;
  • Подготовка и поднесување на месечни и тромесечни ДДВ Пријави;

Ве молиме да нè контактирате за да дознаете повеќе за нашите сметководствени услуги и како тие можат да да бидат корисни за Вас.