GGI – ВАШАТА ВРАТА КОН ГЛОБАЛНИОТ ПАЗАР

Како членови на GGI, една од топ десетте меѓународни сметководствени, консалтинг и правни алијанси на компании, ние можеме да ви ги дадеме најдобрите можни совети на светско ниво. Преку GGI, ние имаме пристап до експерти насекаде во светот кои можат да дадат совети за локалните регулативи, усогласеност и стратегии за освојување на пазарот. Преку нашето членство во GGI, ние имаме пристап до висококвалитетни компании во скоро секој голем финансиски и комерцијален центар низ светот. Овој забележителен квалитет е применлив без разлика дали сте во потрага по можности за бизнис надвор од националните граници или ви е потребна меѓународна поддршка како додаток на услугите на домешниот пазарот. Ние сме тука да ви помогнеме и да го поддржиме вашиот успех секаде онаму кадешто вашиот бизнис Ве води. За повеќе информации посетете нè на интернет странатаwww.ggi.com.

За GGI – Општдемант

GGIGeneva Group International (GGI) е глобална Алијанса на независни професионални фирми. GGI Geneva Group International AG, е компанија која е основана согласно законите на Швајцарија и дејствува единствено како административен извор на Алијансата и затоа не дава правни, ревизорски или други професионални услуги на трети страни. Ваквите услуги единствено се даваат од страна на членките на GGI во соодветните географски области. GGI и неговите членови се правно одделни и посебни ентитети. Овие ентитети не се и не треба да се толкува дека се поврзани со мајка фирма, подружница, партнер, заедничко вложување, агент или мрежа. Ниту еден член на GGI има авторитет (вистински, очигледен, имплициран или на друг начин) да го задолжи или да го обврзе GGI или било кој член на GGI на ниеден начин, ниту пак GGI има таков авторитет да задложи или обврзе членка фирма. Сите членови на GGI се независни компании и како такви тие ги даваат нивните услуги целосно и единствено за своја сметка (вклучувајќи ги и бенефициите и ризиците) без било каква вмешаност на GGI и/или другите компании членки на GGI.