ПРОФЕСИОНАЛНА И НАВРЕМЕНА ИЗРАБОТКА НА ПЛАТА

За клиентите кои имаат свои компании со вработени во македонија, аудит македонија доо може да им помогне преку превземање на обврската за изработка на плата со целосна доверба.

Нашите услуги вклучуваат:

  • Регистрација на компанија и вработени во Централниот Регистар и Агенцијата за вработување на Република Македонија;
  • Подготовка на месечните плати на компанијата;
  • Обезбедување на месечната исплата на плати, даноци и придонеси за социјално осигурување;
  • Достава на релевантни извештаи за плати;
  • Подготовка и доставување на годишни даночни пријави;
  • Подготовка и испраќање на месечни платни списоци;

Ве молиме да го контактирате нашиот персонал и тие со задоволство ќе ви помогнат во врска во вашите потреби за плати.